Bestilling af dyr og tekniske ydelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Bestilling af dyr og t...

Bestilling af dyr

For at kunne bestille dyr, skal du oprettes som kontohaver i AEM, eller have tilladelse fra en anden kontohaver til at rekvirere dyr på vedkommendes konto. Bestiller du mus og rotter skal du også være have et kontonummer hos vores godkente kommercielle leverandører. 

Du kan oprette en konto under Kontooperettelse hos AEM.

Kundenummer kan oprettes under Opret kundenummer hos godkent leverandør

Det er vigtigt, at undgå indførsel og spredning af smitsomme sygdomme. Det er ligeledes vigtigt, at transporten af dyr foregår på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde, og at der er gjort klar til modtagelse af nyankommende dyr.

For at sikre dette, skal alle dyr til brug i AEM eller i laboratorier på Panum Instituttet, Rigshospitalet, Biocenteret og AKB bestilles og hjemtages gennem Afdeling for Eksperimentel Medicin. Andre større forsøgsdyr til faciliteterne på Frederiksberg og i Tåstrup skal også bestilles via afdelingen.

Procedurer for dyrebestillinger

Bestillingsprocedure

Dyr fra vores faste godkendte leverandører Charles River, The Jackson Laboratory (SCANBUR Research er Charles Rivers nordeuropæiske distributør af både Charles Rivers og The Jackson Labs (JAX®) dyremodeller og services), JanvierHarlan og Taconic bestilles på en intern rekvisitions-blanket. Rekvisitions-blanketten skal være udførlig udfyldt. Er rekvisition ikke korrekt udfyldt, kan du risikere , at din bestilling ikke bliver effektueret. Rekvisitionen afleveres til dyrepasserne på div. afsnit.

Korrekt udfyldt rekvisitions-blanket (PDF).

Levering og dyrearter

Forskellige dyrearter bestilles via forskellige afsnit og leveres på forskellige faste dage eller efter aftale. For alle dyrearter gælder at de først kan anvendes til forsøg en uge efter levering.

Gnavere og kaniner

Fristen for bestillinger af gnavere fra de godkendte kommercielle avlere dvs. Charles River, Taconic, Jackson, Janvier og Harlan er torsdag kl. 12 ugen inden dyrene skal komme hjem. Rekvisitioner til dyrebestillinger afleveres til de enkelte afsnit. Læs mere her.

Grise

Bestilles via afsnit 16.3 - operationsafsnittet: emed-operation@sund.ku.dk. Bestillinger skal være modtaget senest fredag kl. 12:00 og leveres den følgende tirsdag (dyr kan først anvendes til forsøg en uge efter levering).

Andre forsøgsdyr

Grise, heste, rovdyr, fjerkræ, små og store drøvtyggere som kræver særlige faciliteter eller opstaldningsfaciliteter hevises til afsnittene på hhv. Frederiksberg eller Tåstrup. Bestilling af plads og dyr sker ved indsendelse til Frederiksberg og Tåstrup via e-mail: AEM-Frederiksberg@sund.ku.dk eller AEM-Taastrup@sund.ku.dk . Du vil derefter blive kontaktet af afsnittet.

Specialbestillinger: skildpadder, frøer, græshopper, katte og høns og andre specialbestillinger

Bestilles på emed-import@sund.ku.dk. Læs mere her. Dyr fra Jackson Laboratories bestilles fortsat på ovenstående mail.

NB. Ved import af andre dyr end gnavere (katte, skildpadder, frøer etc.) skal der beregnes en lang leveringstid pga. certifikater, vaccinationer samt knaphed af den bemeldte dyregruppe. Derfor anbefales det at bestille disse dyr 2-3 måneder i forvejen, og først fastlægge dato for eksperimenterne, når leveringsdatoen er blevet bekræftet af leverandøren.

Akut behov

Opstår der et akut behov, skal du rette henvendelse til det pågældende afsnit vedr. muligheden for ekstraordinær bestilling.

Krav til sundhedsstatus

1. Dyr med en sundhedsstatus, der lever op til AEMs krav, der svarer til de aktuelle FELASA Guidelines og som kommer fra de af AEM godkendte kommercielle avlere, kan hjemtages og opstaldes i et af AEMs forsøgsafsnit, eller de kan opstaldes i en “beskyttende” overtryksisolator, såfremt særlige forhold taler for det.

2. Dyr som stammer fra andre kilder end nævnt under pkt. 1 skal opstaldes i undertryksisolatorer eller i Afsnit 16.2.

Oprettelse af avlskolonier sker altid efter kejsersnit eller embryotransfer til AEMs avlsbarrierer. Dyrene kan opstaldes i afsnit svarende til deres sundhedsstatus (1, 2, eller 3) indtil de via rederivering (kejsersnit/embryotransfer) overføres til avlsenheden.

Ad. 2 Dyr med disse specifikationer kan efter aftale med afdelingen og efter vurdering af sundhedsrapporten indføres til brug på afsnit 10.3. såfremt de straks efter ankomst isoleres sammen med sentineller ("vogterdyr") og der efter en mikrobiologisk undersøgelse af sentinellerne konstateres en tilfredsstillende sundhedsstatus. Dette ophold vil vare ca. 5 uger og brugeren må bære de ekstra omkostninger ved sundhedskontrollen inkl. anskaffelse af sentineller.

Ad. 3 AEM kan altid afstå indførsel af dyr ved mistanke om særligt farlige infektioner.

Andre vigtige forhold ved bestilling af dyr

Der er en række fohold, som du skal være opmærksom på i forbindelse med bestilling af dyr.

Projektplan

Når et nyt forsøg startes skal der ved bestilling af dyr medfølge en projektplan. Projektplanen skrives i et skema, der kan hentes her på siden. Projektplanen tjekkes af dyrlægerne og tildeles et projektnummer. Ved gentagne bestillinger af dyr til samme forsøg skal der henvises til nummeret på projektplanen til det pågældende forsøg, og der afleveres en tidsplan for forsøget til dyrepasserne på det afsnit, hvor forsøget foregår. Ved ændringer i projektet kontaktes dyrlægen for at få indført og godkendt ændringerne.

Dyreforsøgstilladelse

Det er en forudsætning for bestilling af dyr, at forskeren i ovennævnte projektplan kan anføre licensnummeret på en gyldig dyreforsøgstilladelse, såfremt dyrenes påtænkte anvendelse kræver tilladelse. Skema til ansøgning om dyreforsøgstilladelse kan findes Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Genetisk modificerede dyr

Hvis man ønsker at anvende genmodificerede dyr skal man ansøge Arbejdstilsynet (AT) om tilladelse. AEM skal medunderskrive ansøgningen. AEM vil kun hjemtage sådanne dyr, hvis der foreligger en tilladelse plus en kopi af den risikovurdering, som danner baggrund for tilladelsen. Tilladelsens nummer og dato skal opgives i forsøgsprotokollen. Ansøgningsskemaer rekvireres via ATs hjemmeside.

"Eksotiske" dyr

Såfremt der ønskes "eksotiske" dyr kræves der en tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Sådanne dyr skal bestilles igennem dyrlæge Janne Koch, som indhenter de nødvendige tilladelser. Læs mere om forhold vedr. im- og eksport af dyr her.

Dyr hjemtaget fra lande uden for EU

For at hjemtage dyr fra lande uden for EU, kræves en importtilladelse fra Fødevaredirektoratet. Denne tilladelse indhentes ved at sende en mail til emed-import@sund.ku.dk.