Corefaciliteter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Corefaciliteter

Corefaciliteter

Afdeling for Eksperimentel Medicin kan i samarbejde med en række institutter på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tilbyde agdang til specialiserede corefaciliteter.

Oversigt over corefaciliteter

Formålet med corefaciliteteter tilknyttet AEM, er adgang til fælles infrastruktur i form af avanceret højteknologisk og kostbart forskningsapparatur, samt ekspertise i anvendelse af dette udstyr på dyremodeller. 
Disse  corefaciliteter er fysisk placeret i AEM eller i tilknytning hertil, og corefaciliteterne har egne faglige ledere.

Oversigt over corefaciliteter tilknyttet AEM

Corefaciliteterne henvender sig til en bred skare af universitetets forskergrupper, andre universiteter samt hospitaler. Eksterne brugere, herunder industrien, har adgang til at benytte corefaciliteterne i det omfang, kapaciteten tillader det.

Bemærk at afdelingens regler, til sikring mod smittefare, umuliggør indførelse af dyr fra eksterne opstaldningssteder.

AEM egne to corefaciliteter

Corefacilitet for transgene mus

Corefacilitetens forskere og teknikere kan tilbyde hjælp, til at etablere genetisk modificerede muselinier.

Corefacility for Transgenic Mice

Eksperimentelkirurgisk Afsnit

Her udføres forsøg, der kræver operative indgreb på især større dyr. Der rådes over ialt 12 operationslejer, fordelt på 3 bygningskomplekser. På Panum er der desuden et laboratorium, der kan benyttes efter aftale. Der er et stort udvalg af apparatur til overvågning og målinger under operationen, røntgen (fast/gennemlysning) etc.

Henvendelse om brug af faciliteterne sker hos Karin Kold.
Booking i forbindelse med igangværende projekter sker pr. e-mail, ved EMED-Operation@sund.ku.dk.