Tilladelse til at foretage dyreforsøg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Tilladelse til at fore...

Tilladelse til at udføre dyreforsøg (licens)

Du søger en tilladelse til at fortage dyrforsøg hos Dyforsøgstilsynet under Fødevarestyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug.

Tilbage til Eksisterende forskere

Ansøg om dyreforsøgstilladelse


Ved ansøgning om tilladelse til at foretage dyreforsøg, skal man bruge nogle bestemte skemaer som findes på dyreforsøgstilsynets hjemmeside. Skemaer der skal udfyldes er:

 • C-skema: Der udfyldes 1 for hver forsøgstype/forsøgsrække.
 • D-skema: ved ansøgning om tilladelse til kloning af dyr.
 • E-skema: ved ansøgning om tilladelse til frembringelse af nye former for GMO-dyr.
 • F-skema: ved ansøgning om tilladelse til anvendelse af klonede dyr.
 • G-skema: Ved ansøgning om tilladelse til anvendelse af GMO-dyr.
 • Skemaer ved tilladelse til onkologiske undersøgelser.

Ansøgningen udarbejdes og indsendes via dette via Dyreforøgstilsynest digitale indberetnings- og ansøgningssystem. Du skal anmode om adgang til ansøgningssystemet, og modtager et login, som giver adgang til at oprette en ansøgning. Ansøgningen kan gemmes og rettes løbende, indtil man beslutter sig for at ansøge.

AnsøgningsvejledningTilladelse til avl og brug af klonede og genmodificerede forsøgsdyr:

Avl af klonede og genmodificerede forsøgsdyr er kun tilladt, såfremt der fremligger en tilladelse hertil fra Dyreforsøgstilsynet, jf. lov om kloning og genmodificering af dyr § 1, stk. 4. Adgangen til avl af klonede og genmodificerede forsøgsdyr er betinget af, at der foreligger en tilladelse hertil.

Alle virksomheder, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at avle klonede eller genmodificerede forsøgsdyr, skal indsende en ansøgning herom til Dyreforsøgstilsynet.
Ansøgningen skal nøje angive hver enkelt klonet eller genmodificeret art, der søges om tilladelse til avl af. For så vidt angår genmodificerede dyr skal ansøgningen indeholde specificerede oplysninger om hver enkelt genmodificeret variant, der søges om tilladelse til at avle.

Med henblik på Dyreforsøgstilsynets behandling af ansøgninger om tilladelse til avl af klonede eller genmodificerede forsøgsdyr skal ansøgningerne endvidere indeholde blandt andet følgende oplysninger:

 • Dyreart
 • Genkode og stammebetegnelse
 • Formålet med avlen, jf. herved § 2 i lov om kloning og genmodificering
 • Den genetiske modifikation
 • De molekylære og fysiologiske ændringer, som forventes i homo- og heterozygoter
 • Eventuelle fænotypiske ændringer, som fremkommer i homo- og heterozygoter
 • Den kendte eller forventede sygelighed eller anden belastning af dyrene, som kloningen eller genmodificeringen indebærer
 • Eventuelle dyreværnsmæssige forholdsregler, der agtes iværksat for at imødegå eventuelle belastninger