Priser og serviceydelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Priser og serviceydelser

Priser og serviceydelser

Priser på dyr og produkter reguleres løbende efter leverandørens prisændringer. Dog kan prisen på særlige ydelser eller specielle dyr ikke oplyses generelt. Spørg i hvert enkelt tilfælde. Drejer det sig om dyr, der skal bestilles hjem fra udlandet, kan priserne oftest findes på de relevante leverandørers hjemmesider. Se evt. under Bestil dyr, hvem der er ansvarlig for indkøb af netop disse dyr. Afdelingen er altid behjælpelig med at finde oplysninger, hvis det måtte ønskes.

Se gældende prisliste (Excel).

Oversigt

Serviceydelser

Alle dyr i ophold i afdelingen har en fastsat, ugentlig opholdspris. Inkluderet i denne beregnede pris er generel pasning (kasseskift/fodring/vanding), samt i visse tilfælde en vis grad af service.

Avlsbure i SPF-afsnit

Almindeligt teknisk avlsarbejde er inkluderet i opholdsprisen - følgende er inkluderet:

 • Opsætning af avlspar, fravænning af unger, sortering af dyr.
 • Haleklip/blodprøver/øremærkning relateret til avlsprogram.
 • Udslusning af dyr fra SPF til AEMs forsøgsafsnit.
 • Rapportering til forsker efter AEMs standardskabelon (ønskes individuelt tilpasset avlsrapport betales i hht. prislisten for standardydelser).

Alle andre tekniske ydelser, der ydes i SPF-afsnit, faktureres som standardydelser eller teknikertimer i henhold til prislisten.

Avlsbure udenfor SPF-afsnit

 • Avlsteknisk arbejde er ikke inkluderet i opholdsprisen, men faktureres i hht. prisliste for standardydelser eller som teknikertimer.

Forsøgsbure i 10-3, 16-4, 16-2 M/B, AKB, RH og Biocenter

 • Opholdsprisen er ens pr. burtype i alle disse forsøgsafsnit. 
 • Der skelnes mellem forsøgsbure og avlsbure (se også Avlsbure udenfor SPF-afsnit).
 • Bure, hvortil der er knyttet opstillet udstyr, bliver afregnet til individuel forhandlet pris.

Ophold i afsnit 16-2 samt isolationsafdeling i afsnit 01

 • Prisen for ophold i 16.2 er højere end i andre forsøgsafsnit, da afsnittets sundhedsstatus kræver særlige, tidskrævende arbejdsprocedurer for personalet i forbindelse med håndteringen af dyr. 
 • Der er kun en type isolatorophold (stor/lille/halv isolator udgår).

Takster for operationsydelser i AEM pr. 1. januar 2016

Ydelsesnavn Beskrivelse Særlige bemærkninger

Intern

pris pr. operation-sleje 

Ekstern pris pr. operations-leje 
Basisanæstesi Omfatter assistance til klargøring og overvågning af anæstesi Bistand under operation ikke inkluderet  1.616  5.493
Ikke-steril operation Omfatter assistance til klargøring, overvågning, anæstesi og operation    2.459  8.359
Steril operation Omfatter assistance til klargøring, overvågning, anæstesi og steril operation Sterilt udstyr inkluderet  2.537  8.626
Kursus-anæstesi Omfatter assistance til klargøring og overvågning, anæstesi samt engangsmaterialer til kursister Engangsmaterialer til kursister inkluderet  2.062  7.011
Operaton inkl. scanning  Omfatter assistance til klargøring, overvågning, anæstesi, operation og scanning på Rigshospitalet Sterilt udstyr inkluderet  2.854  9.705

* Alle priser inkluderer operationsleje frem til kl. 14.00. Forlænges operationstiden til efter kl. 14.00, faktureres der pr. påbegyndt kvarter efter AEMs gældende takster for teknikertid.
** Operationer efter kl. 14 kan kun ske efter aftale med personalet i operationsafsnittet.
***Forbrug af materialer og medicin udover standard i de enkelte prispakker faktureres særskilt.

Se hvilke forbrugsartikler er inkluderet i prispakker (PDF).

Opstaldning af store forsøgsydyr

 • Opstaldning af store forsøgsdyr samt samtlige ydelser er pålagt brugerbetaling iht. gældende prisliste.

Betaling for tekniske ydelser

De enkelte afsnit følger ensartede principper for opgørelse af teknisk arbejde.

Teknisk arbejde faktureres på én af to måder:

 Standardydelser

- Standardydelser fremgår af prislisten.
- Standardydelser afregnes som pris pr. styk.
- Prissætningen af standardydelser varierer for de forskellige afsnit.

 Specialydelser

- Specialydelser afregnes som teknikertimer iht. prislisten. Specialydelser omfatter de ydelser, der ikke fremgår af listen over standardydelser.

 Teknisk arbejde udført i weekends og udenfor alm. åbningstid

- Teknisk arbejde, der ønskes udført i weekenden, på helligdage samt udenfor afdelingens almindelige åbningstid (8-15), faktureres med gældende tillæg.

 

Betaling for diverse forbrugsartikler/serviceydelser

 Gratis forbrugsartikler i AEMs procedurerum  Fremover stilles en række forbrugsartikler til rådighed i rimeligt omfang uden beregning i AEMs procedurerum. En liste over disse artikler kan ses her.
 Anæstesi- og smertebehandlingsmidler inkluderet i pris for proceduren  Medicin til anæstesi og smertebehandling er inkluderet i prisen for de relaterede tekniske procedurer. Anæstesimidler til bedøvelse af grise faktureres dog fortsat efter forbrug.
 Pris for aflivning af dyr  Aflivning af dyr efter AEMs standardprocedurer er inkluderet i opholdsprisen. Ønskes specialaflivninger eller aflivninger på bestemte tidspunkter, faktureres ydelsen særskilt.
 Pris for import og eksport af dyr  Udgifter i forbindelse med im- og eksport af dyr fra AEM faktureres efter leverandørpriser tillagt et administrationsgebyr på 10%. Udgifterne omfatter bl.a. dyrets pris, transportomkostninger, udgifter til tracercertifikat, transportbur, etc.
 Udlevering af medicin  Afdelingen indskærper reglerne for, hvornår der kan udleveres medicin. Udlevering kan kun ske til forskere, der har forskningsaktiviteter i AEM. Udlevering forudsætter, at forskeren afleverer en rekvisition med påført projektnummer til AEMs operationsafdeling.
 Pris for desinfektion af rum og udstyr  AEM kan tilbyde desinfektion af rum og udstyr med klordioxid. Prisen herfor fremgår af prislisten.
 Pris for specialfoder og specialfodring  Specialfoder kan bestilles i afdelingen og faktureres efter leverandørpris tillagt 10% i administrationsgebyr. Derudover betales for specialfodringen. Pris for denne ydelse fremgår af listen over standardydelser.

 

Oversigt over forbrugsartikler, der stilles gratis til rådighed i AEMs procedurerum

 • Handsker
 • Latex, str.: S, M, L
 • Nitril, str.: S, M, L
 • Sprøjter
 • 1ml, 2ml, 5ml, 10ml
 • Kanyler
 • 18G, 23G, 25G, 27G
 • Eppendorfrør
 • Flamingobakker
 • Kanylespande
 • Beholdere, poser og advarselsmærkater til kemikalieaffald eller andet klinisk risikoaffald
 • Sæbe
 • Opvaskemiddel
 • Opvaksebørste
 • Pappirrulle
 • Ethanol
 • Jodopax
 • Ilt
 • SpritTil toppen