Zoner – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Zoner

Zoneinddeling af AEMs staldafsnit samt funktioner

AEMs staldafsnit er opdelt i indbyrdes smittemæssigt adskilte afsnit. Afsnittene kan grupperes i zoner efter den tilstræbte grad af sikkerhed mod indførelse af udefra kommende infektioner og dyrenes sundhedsstatus i afsnittet. Zonerne er tildelt zonerne farvebetegnelser for at signalere, hvilke afsnit, der er sammenlignelige og samtidigt gælder det at dyr må flyttets fra en zone med med højere sundhedsgrad til lavere. I blå zone må dyrene også flyttes mellem afsnittene i denne zone (med visse undtagelser).

  • Højeste grad af sundhed og sikkerhedsrestriktioner: Grøn zone
  • Høj grad af sundhed og sikkerhedsrestriktioner: Blå zone
  • Mellem grad af sundhed og sikkerhedsrestriktioner: Lilla Zone
  • Lav/ukendt sundhedsstatus, høj grad af sikkerhedsrestriktioner: Rød zone 

Blå zone

Disse afsnit er rene afsnit udstyret med IVC-systemer til forsøg med dyr, der har kendt, høj helbredsstatus. I afdelingens forsøgsområder udføres både korte og længerevarende dyreforsøg. Der er brugeradgang i disse afsnit.

Dyr fra visse anerkendte kommercielle avlerere må indføres eller fra AEMs egne barrierestalde (grønt niveau). Inden for blå zone må dyr flyttes mellem afsnit, dog gælder det, at dyr må flyttes til afsnit 10-3, men ikke fra 10-3 til de øvrige afsnit i blå zone. 

Dyr må kun flyttes fra afsnit og til eget eksternt laboratorium, efter aftale med AEM’s dyrlæger. Der gælder en række reglerne for dyr på eksterne laboratorier, som tager udgangspunkt i velfærd for dyrene, hensynet til allergener samt begrænsning af risikoen for krydskontaminering. 

Regler for forsøg med dyr i eksterne laboratorier

Blå zone Panum Biocenteret Panum Panum Panum
Eksperimentelt afsnit

16-4

Biocenteret 10-3

16.2 M/B

BSL2/ GMO2

01 MGU
Corefacilitet RMPC

Transgene mus

Molekylær billeddannelse

Gammacell

Dyrarter

Mus og rotter

Mus og rotter

Mus og rotter

Mus Mus

Lilla zone

Her er også en høj helbredsstatus, dog et niuveau under blå zone. Disse afsnit er primært udstyret med konventionelle bure, men også med IVC-bure. Der er brugeradgang i disse afsnit.

Dyr fra visse anerkendte kommercielle avlerere må indføres eller fra AEMs egne barrierestalde (grønt niveau). Dyr fra blå zone må flyttes til lilla zone, men ikke retur. Og dyr må ikke flyttes mellem afsnittene i lilla zone.

Dyr må kun flyttes fra afsnit og til eget eksternt laboratorium, efter aftale med AEM’s dyrlæger. Der gælder en række reglerne for dyr på eksterne laboratorier, som tager udgangspunkt i velfærd for dyrene, hensynet til allergener samt begrænsning af risikoen for krydskontaminering. 

Regler for forsøg med dyr i eksterne laboratorier

Lilla zone

August Krogh Bygningen Rigshospitalet Bygnign 93
Eksperimentelt afsnit AKB RH
Dyrarter Mus, rotter og våddyr Mus og rotter

Rød zone

Dette er et karantæneafsnit med IVC-bursystemer til import, avl og forsøg med dyr, der har ukendt eller kendt dårlig sundhedstilstand. Både kortere og længerevarende forsøg udføres i dette afsnit. Dyrene skal håndteres på en måde, så de ikke kan smitte andre dyr. Burene må kun åbnes i LAF-bænk/under LAF-tag. Såfremt dyr tages ud af afsnittet skal de transporteres i lukket emballage.

Der er brugeradgang i dette afsnit, men der gælder særlige regler adfærd og procedurer  for dette afsnit:

I det tilfælde at der er behov for at udføre dyr fra dette afsnit gælder der her også sæflige regler:

Rød zone

Panum
Karantæneafsnit

16-2

Corefacilitet

IVIS

Dyrearter

Mus og rotter

Grøn zone

Den grønne zone består af AEMs to barrierestalde: SPF-afsnit 10-2 og 10-4 (specifik patogen-fri), også kaldet avlsafsnit.  Dyr kan udelukkende introduceres til afsnittet via via embryotransfer som embryon, æg eller sæd eller kejsersnit, som et ikke-født foster. Der er endvidere strenge krav for indførelse af materialer og udstyr til dette område. Dyr kan udføres fra rød zone til alle øvrige zoner. 

I afdelingens avlsafsnit foregår al avl af genmodificerede eller spontant muterede gnavere. Afdelingen avler p.t. omkring 75-80 forskellige stammer og genkombinationer.

Der er ikke adgang for forskere på disse afsnit.

Grøn zone Panum Panum
Avlsafsnit 10-2 10-4
Dyrearter Mus Mus

Afsnit for store dyr

Disse er fordelt på 3 lokationer. AEM henviser til de rette opstaldningsforhold på de respektive afsnit alt efter, om der er tale om grise, katte, hunde, fjerkræ, heste, små og store drøvtyggere etc.

Enheden råder over følgende faciliteter 

  • Staldfaciliteter til minigrise og alm. grise i alle størrelser. Farebokse og infektionsstalde.
  • På Rørrendegård i Tåstrup er der faciliteter til grise, heste, rovdyr, fjerkræ, små og store drøvtyggere – enkeltbokse, gruppeopstaldning, græsningsmuligheder. Der er også containerstalde til udførelse af infektionsforsøg klasse II på grise og fritter.
  • Isolationsstald til infektionsforsøg inkl. Godkendte GMO faciliteter.
  • I Frederiksberg er der en Dexascanner tilrådighed. Scanneren har software til scanning af grise og gnavere. Booking foregår ved at sende en e-mail med dato og antal dyr til emed-Frederiksberg@sund.ku.dk.
Store forsøgsdyr Frederiksberg Tåstrup Panum
Forsøgsafsnit  Frederiksberg Rørrendegård 01/02
Corefacilieter

Perinatal

Gnobiotisk (under etablering)

Molekylær billeddannelse
Dyrearter Griser, får, marsvin, fjerkræ, frøer mv.   Grise, hunde, fjerkræ, heste, rovdyr, små og store drøvtyggere etc. Grise, får, Katte og høns