DK LAS B / EU Funktion AD – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Kurser > DK LAS B / EU Funktion AD

Kursus i forsøgsdyrskundskab
FELASA B / EU Funktion AD

Uge 43, 2017


Formål og indhold

Kurset er i overensstemmelse med §57 i Bekendtgørelse 12 af 07/01/2016, kapitel 14 om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, og giver således den der består kurset lov til at udføre dyreforsøg ifølge funktion A og D i EU-direktivet 2010/63/EU.

Teori: Forsøgsdyrs anvendelse i biomedicinsk forskning, alm. forsøgsdyrsbiologi og -anatomi, etik, lovgivning, anæstesi og analgesi, fodring, eksperimentel kirurgi, genetik, forsøgsdyrsmikrobiologi og -hygiejne, miljøfaktorer, dyremodeller, supplerende metoder, transgene forsøgsdyr.

Praksis: Basal håndtering af rotter og mus.

Målgruppe

Tekniske udøvere af dyreforsøg.

Sprog

Dansk

Kursusleder

Dr. Klas Abelson, lektor, PhD
Afdeling for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet

Dr. Dorte Bratbo Sørensen, lektor, PhD, dyrlæge
Institut for Veterinaær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet

Undervisere

Klas Abelson, Lektor, PhD (kursusleder)
Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, ph.d. (kursusleder)
Dyrlæger, dyrepassere og ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Tidspunkt, varighed, sted

Kurset afholdes i uge 43, 2017.

Der afholdes i alt 30 lektioner. Skriftlig eksamen afholdes en uge efter kurset er afsluttet. En detaljeret kursusplan vil blive tilsendt deltagere ca. 1 måned før kursets start.

Pris (inklusiv materialer og lærebog, eksklusiv forplejning)

  • Intern pris: 10.700 kr. (Københavns universitet og Rigshospitalet)
  • Ekstern pris: 15.300 kr. 

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Deadline for timelding15. september.

Andet

Kursusmateriale vil blive udleveret ved kursets start.