Udfasning af citronsyre i drikkevand til dyrene – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Nyheder > 2015 > Udfasning af citronsyr...

01. juli 2016

Udfasning af citronsyre i drikkevand til dyrene

(English below)

AEM planlægger udfasning af bakteriehæmmende citronsyre, som tilsættes drikkevandet til gnaverne. Årsagen er, at visse svampe trives i fortyndingen med citronsyren, og kan forårsage svæv i drikkevandet og hermed forringe kvaliteten.

Hen over sommeren vil der blive iværksat en række målinger af kimtal af vand i brugte vandflasker med og uden tilsætning af citronsyre i Panumbygningen hhv. afsnit 10-3 og afsnit 16-2. Efterfølgende vil AEM vurdere, om drikkevandet uden citronsyre bevarer en tilstrækkelig kvalitet, eller om der skal findes et alternativ til citronsyren. Forskere vil naturligvis blive tilbudt den udfasningsperiode, som ønskes.

Spørgsmål hertil kan rettes den relevante driftsleder. Se nedenstående tabel.

Phasing out citric acid in drinking water for animals

AEM is planning to phase out bacteriostatic citric acid, which is added to the drinking water given to rodents. The reason is that certain fungi grow in dilute citric acid, causing fungal growth in the drinking water, thereby degrading the water quality.

During the summer, AEM will conduct a series of measurements of the bacterial count in the drinking water in used water bottles, with and without the addition of citric acid, in the Panum Building in units 10-3 and 16-2. Subsequently, AEM will assess whether the drinking water without citric acid retains sufficient quality or whether an alternative to the citric acid is necessary. Researchers will of course be offered a phasing-out period, as required.

Please contact the relevant unit manager regarding questions about this issue. See the table below.

Afsnit/Unit Astrid Kappel Nielsenan@sund.ku.dk Lars Rune Dreyer Jensenlrj@sund.ku.dk
10-2 (SPF) x
10-3 x
10-4 (SPF) x
16-2 x
16-4 (16-2M/B) x
MGU x
Bio x
AKB x
RH x