Eksternt review af AEM / External review of AEM – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Nyheder > 2015 > Eksternt review af AEM...

01. november 2016

Eksternt review af AEM / External review of AEM

Dekanen og fakultetsdirektøren

har i samarbejde med konsulentfirmaet Struensee & Co. igangsat et eksternt review af AEM, herunder hvorledes AEM’s governance og økonomistyring skal tilrettelægges fremadrettet.

Analysen udarbejdes i perioden november - januar. Resultatet af analysen samt fakultetsledelsens anbefalinger i lyset heraf forelægges rektor for Københavns Universitet, Campusstaldens bestyrelse, AEM’s brugere (strategigruppen) og afdelingens LSU.

Se sagsnotatet for yderligere information.


The Dean and the Faculty Director has in collaboration with the consulting firm Struensee & Co. initiated an external review of AEM including recommendations on how AEM's governance and financial management shall be organised in future.

The analysis work takes place in November to January. The result of the analysis and the faculty management's recommendations based the analysis will be submitted to the Rector of the UCPH, Campusstalden's Board of Directors, AEM users (the strategy group) and the department's local liaison committee.

Please read the memo (in Danish) for further information.