Restriktioner på afsnit 10.3 og 16.4 pga. svampeinfektion – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Nyheder > 2015 > Restriktioner på afsni...

09. marts 2015

Restriktioner på afsnit 10.3 og 16.4 pga. svampeinfektion

Til AEMs brugere:

I forbindelse med vores kvartalslige sundhedsmonitorering, har vi fået påvist Pneumocystis carinii hos vores rotter på 10.3 og 16.4.

Om organismen:

Pneumocystis carinii er artsspecifik og smitten fra rotter kan derfor hverken overføres til mennesker eller mus.

Pneumocystis carinii er en svampeinfektion. Overførelse af smitte mellem rotter, sker gennem kontakt med inficerede dyr, aerosoler og kontaminerede remedier i stalden. Infektion med Pneumocystis er især problematisk hos immundefekte dyr, hvor den giver kronisk progressiv pneumoni. Hos inficerede immundefekte rotter ses vægttab, strittende pels eller tør hud og krumrygget stilling.

Infektion hos immunkompetente rotter kan give Infektiøs Interstitiel Pneumoni (IIP). Symptomerne vil her ligne symptomerne hos inficerede immundefekte rotter, men i mildere grad. Immunkompetente dyr vil eliminere infektionen og smitteudskillelse på 3-8 uger. Hvorimod immundefekte dyr vil udskille smitte hele livet.

Hvis inficerede immundefekte dyr bruges i forsøg, kan det påvirke resultater pga. øget sygdom og dødelighed. Det kan derfor være svært at differentiere mellem kliniske symptomer som følge af infektionen eller forsøget rotterne er i. Hos immunkompetente dyr, kan en infektion give problemer under anæstesi.

Vi vurderer at tilstedeværelsen af Pneumocystis i vores stalde, udgør en risiko for vores rotter og kan have en effekt på forsøgsresultater.

Sanering

Vi vil i sommerferien foretage en sanering af vores rotterum på de to afsnit. Vi vil forud for dette, indkalde til et brugermøde hvor forskerne kan komme med ønsker for, hvornår denne sanering kan foregå. I mellemtiden er der ikke særlige foranstaltninger vedrørende dyrepasning ud over nedennævnte. Forskere der har og har haft rotter på eksterne laboratorier skal være opmærksomme på, at disse laboratorier også vil blive omfattet af saneringen og skulle gennemgå en dekontamineringsprocedure.

Praktisk nu og her

Man kan ikke længere overføre rotter fra 16.4 til Biocenteret.

Ved indkøb af nye rotter anbefaler vi at få dem opstaldet på Biocenteret for at undgå at de smittes. Rotterne fra Biocenteret kan evt. senere flyttes til 10.3 eller 16.4 hvis det ønskes.

Dyrlægerne kan kontaktes ved yderligere spørgsmål.