Om afdelingen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Om afdelingen

Om afdelingen

Ansatte på Afdeling for eksperimental Medicin

Ansatte på Afdeling for eksperimental Medicin

Dyrlæger, dyreteknikere, biomedicinske forskere, undervisere og administrativt personale arbejder for at levere assistance i forbindelse med alle aspekter af dyreforsøg. Afdelingen fremskaffer forsøgsdyr ved egen avl og ved indkøb, passer dyrene og yder bistand ved indgreb og prøvetagninger. Afdelingen rådgiver desuden i forsøgsdyrfaglige problemer, herunder forsøgsplanlægning og etiske spørgsmål.

Mission

AEMs mission er at drive forsøgsdyrsfaciliteterne efter internationalt anerkendte principper. Personalet udgør et fælles team, som er fagligt kompetent og konstant leverer service af bedste kvalitet. AEM sikrer forsøgsdyrenes sundhed og velfærd samt pålidelige forsøgsresultater gennem pasning, veterinær- og teknisk assistance og rådgivning på højeste niveau. Herved bidrager AEM aktivt til, at universitetets dyreeksperimentelle forskning er af højeste internationale standard.

Vision

AEMs vision er at være blandt verdens førende afdelinger for komparativ medicin. Dette skal nås via et kompetent personale, som

  • yder en uovertruffen service for universitetets forskere
  • arbejder aktivt med en kontinuerlig forbedring og udvikling af forsøgsdyrenes livskvalitet og nye skånsomme forsøgsdyrmodeller
  • er aktivt engageret i forskning, undervisning og internationalt samarbejde af højeste kvalitet

Værdigrundlag

Gennem ord og handling udvises respekt og omsorg for dyr og mennesker. Vi samarbejder for at forbedre livskvaliteten for forsøgsdyr og for at tilbyde forskerne service af højeste kvalitet. Vi bidrager til udviklingen af human forsøgsdyranvendelse i biomedicinsk forskning gennem kreativitet, undervisning og forskning.

Baggrund

I 2014 har AEMs ledelse udarbejdet en generalplan for den videre udvikling og udbygning samt modernisering af eksisterende faciliteter. Denne skal imødekomme en stigende kapacitetsefterspørgsel og tilbyde forskerne endnu bedre forsøgsfaciliteter.

2012 var året hvor Forsøgsdyrsenheden under det tidl. Biovidenskabelige Fakultet blev lagt ind under AEM. Således samlede man på Københavns Universitet ansvaret for forsøgsdyrsdrift af både små og store forsøgsdyr under en fælles organisation.

AEMs nyeste forsøgsdyrsafsnit på Københavns Biocenter blev taget i anvendelse i 2007.

Den 1. september 2004 tiltrådte professor, dr. med. Jann Hau som afdelingens nye chef. Samme dato blev der indgået et samarbejde imellem KU, Rigshospitalet, det tidl. Københavns Amt og tidl. KVL om Campusstalden.

I 2002 tog Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet initiativ til en modernisering af faciliteterne. Formålet med at opgradere fakultetets dyreforsøgsfaciliteter var at sikre, at de igen blev teknologisk avancerede og attraktive at benytte.

Rigshospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etablerede d. 1. september 1995 et samarbejde om samdrift af de dyreeksperimentelle faciliteter. Afdelingens navn blev herefter ændret til Afdeling for Eksperimentel Medicin.

I forbindelse med Det Lægevidenskabelige Fakultets indflytning på Panum Instituttet i begyndelsen af 1970'erne blev der oprettet en fælles afdeling til dyreeksperimentelt arbejde under navnet Dyreafdelingen.