Dyrevelfærdskomité – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Om afdelingen > Dyrevelfærdskomité

Dyrevelfærdskomité i Afdeling for Eksperimentel Medicin

Afdelingschefen udpeger medlemmerne af Dyrevelfærdskomiteen (Animal-Welfare Body/Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC)), herefter kaldet "komiteen", som har ansvar for overvågning og vurdering af afdelingens program for dyrehold, procedurer og faciliteter, med henblik på sikring af overholdelse af lovgivning og afdelingens politik.

Komiteens medlemmer omfatter

 • Afdelingschefen
 • Afdelingens dyrlæger (hvoraf en fungerer som komiteens sekretær)
 • Afdelingens to driftschefer
 • to medlemmer som er forskere og bruger af afdelingen, og som fungerer som kontaktpersoner for forskere, der finder, at AEMs politik og beslutninger truffet med henblik på at forbedre dyrevelfærden er i konflikt med deres interesser
 • Professoren i alternative metoder til dyreforsøg
 • To dyrepassere fra afdelingen
 • Et uvildigt medlem udefra

Komiteen udgøres af følgende personer:

Ansvarsområder

Komiteen har ansvar for overvågning og vurdering af afdelingens program for dyrehold. Komiteens funktioner omfatter inspektion af faciliterne via dyrlægerne, overvågning af forskeres planlagte og faktiske anvendelse af forsøgsdyr, og etablering af et system til behandling af sager vedrørende dyrevelfærd. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt i forhold til konkrete personer og sager.

Møder

Komiteen mødes mindst en gang hver 3. måned. Der laves mødereferat med diskussioner og beslutninger.

Opgaver

Komiteen skal gennemgå afdelingens retningslinier for dyreholdet og foretage inspektion af dyrefaciliteter og tilhørende områder hvert halve år. Gennemgangen dokumenteres med en skriftlig rapport. 

Dagsorden 

 • Den faste dagsorden for møder hver 3. måned indbefatter:
 • Status for program for hold af dyr
 • Inspektioner af enheder ("Stuegange")
 • Velfærdsproblemer i igangværende forsøg 
 • Nye tilladelser og mulige velfærdsproblemer i disse