Kurser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

AEM > Kurser

Afdelingen tilbyder ph.d-studerende, postgraduate og teknikere kurser indenfor forsøgsdyrsvidenskab. Kurserne er opdelt i henholdsvis obligatoriske kurser, for dem der har til hensigt at arbejde og udføre forskning med forsøgsdyr og/eller opnå mulighed for at søge egen forsøgsdyrstilladelse, og avancerede kurser for dem som har særlige kompetencebehov. Desuden tilbydes faget forsøgsdyrskundskab på en række kandidatuddannelser. 

Basal niveau (lovpligtige kurser)

Avanceret niveau

Forsøgsdyrskundskab for kandidatstuderende

AEM tilbyder også kurser i forsøgsdyrskundskab for kandidatstuderende, bl.a. på kandidatuddannelsen i humanbiologi og på kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin. Studerende ved andre kandidatuddannelser må følge faget, forudsat at deres forkundskaber modsvarer de humanbiologistuderendes. Mere information om disse kurser kan findes i KUs kursusdatabase.

Kvalitetssikring

For kursuskategorier, hvor det er en mulighed, er de kvalitetsakkrediteret af FELASA (Federation of European Laboratory Animal Associations). Dette gælder FELASA B kursus for teknikere og specialestuderende, FELASA C kursus, som er et krav for forskere der ønsker, at få en selvstændig tilladelse til at udføre dyreforsøg.

Kursussamarbejde

Flere af vores kurser afholdes i nært samarbejde med Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS) ved Frederiksberg Campus. Videre gennemfører AEM kurser i bl.a. kirurgisk teknik i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, for læger under specialuddannelse i kirurgi. Desuden afvikler AEM en lang række kurser i samarbejde med bl.a. hospitalerne i Region Hovedstaden og industrien.

Organisering

Undervisning og kursustilbud koordineres i Campusstaldssamarbejdet mellem Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM) og Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS).
Vores undervisningsudbud spænder fra tekniker- til specialistniveau.