Kursus i forsøgsdyrskundskab
EU Funktion AD

Uge 43, 2019


Formål og indhold

Kurset er i overensstemmelse med §57 i Bekendtgørelse 12 af 07/01/2016, kapitel 14 om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, og giver således den der består kurset lov til at udføre dyreforsøg ifølge funktion A og D i EU-direktivet 2010/63/EU.

Teori: Forsøgsdyrs anvendelse i biomedicinsk forskning, alm. forsøgsdyrsbiologi og -anatomi, etik, lovgivning, anæstesi og analgesi, fodring, eksperimentel kirurgi, genetik, forsøgsdyrsmikrobiologi og -hygiejne, miljøfaktorer, dyremodeller, supplerende metoder, transgene forsøgsdyr.

Praksis: Basal håndtering af rotter og mus.

Målgruppe

Tekniske udøvere af dyreforsøg.

Sprog

Dansk

Kursusleder

Dr. Klas Abelson, lektor, PhD
Afdeling for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet

Dr. Dorte Bratbo Sørensen, lektor, PhD, dyrlæge
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet

Undervisere

Klas Abelson, Lektor, PhD (kursusleder)
Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, ph.d. (kursusleder)
Dyrlæger, dyrepassere og ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Tidspunkt, varighed, sted

Kurset afholdes i uge 43, 2019.

Der afholdes i alt cirka 30 lektioner. Skriftlig eksamen afholdes en uge efter kurset er afsluttet (dvs. i slutningen af uge 44). En detaljeret kursusplan vil blive tilsendt deltagere ca. 2 uger før kursets start.

Pris (inklusiv materialer og lærebog, eksklusiv forplejning)

15.300 kr. 

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Deadline for tilmelding1. oktober.

Andet

Kursusmateriale vil blive udleveret ved kursets start.