Kursus i forsøgsdyrskundskabEU Funktion AD

Uge 43, 2020


Formål og indhold

Kurset er i overensstemmelse med §57 i Bekendtgørelse 12 af 07/01/2016, kapitel 14 om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, og giver således den der består kurset lov til at udføre dyreforsøg ifølge funktion A og D i EU-direktivet 2010/63/EU.

Teori: Forsøgsdyrs anvendelse i biomedicinsk forskning, alm. forsøgsdyrsbiologi og -anatomi, etik, lovgivning, anæstesi og analgesi, fodring, eksperimentel kirurgi, genetik, forsøgsdyrsmikrobiologi og -hygiejne, miljøfaktorer, dyremodeller, supplerende metoder, transgene forsøgsdyr.

Praksis: Basal håndtering af rotter og mus.

Målgruppe

Tekniske udøvere af dyreforsøg.

Sprog

Dansk

Kursusleder

Dr. Klas Abelson, lektor, PhD
Afdeling for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet

Dr. Dorte Bratbo Sørensen, lektor, PhD, dyrlæge
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

Undervisere

Klas Abelson, Lektor, PhD (kursusleder)
Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, ph.d. (kursusleder)
Dyrlæger, dyrepassere og ph.d.-studerende, specialiseret indenfor forsøgsdyrsvidenskab.

Tidspunkt, varighed, sted

Kurset afholdes i uge 43, 2020.

Der afholdes i alt cirka 30 lektioner. Skriftlig eksamen afholdes en uge efter kurset er afsluttet (dvs. i slutningen af uge 44). En detaljeret kursusplan vil blive tilsendt deltagere ca. 2 uger før kursets start.

Pris (inklusiv materialer og lærebog, eksklusiv forplejning)

16.800 kr. 

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Deadline for tilmelding1. oktober.

Andet

Kursusmateriale vil blive udleveret ved kursets start.