Kursus i forsøgsdyrskundskab

EU Funktion AD


Formål og indhold

Kurset er i overensstemmelse med §57 i Bekendtgørelse 2028 af 14/12/2020, kapitel 14 om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, og giver således den der består kurset lov til at udføre dyreforsøg ifølge funktion A og D i EU-direktivet 2010/63/EU.

Kurset er godkendt af ansvarlig myndighed (Fødevarestyrelsen) samt kvalitetsakkrediteret af FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). 

Teori: Forsøgsdyrs anvendelse i biomedicinsk forskning, alm. forsøgsdyrsbiologi og -anatomi, etik, lovgivning, anæstesi og analgesi, fodring, eksperimentel kirurgi, genetik, forsøgsdyrsmikrobiologi og -hygiejne, miljøfaktorer, dyremodeller, supplerende metoder, transgene forsøgsdyr.

Teorien udbydes via en e-læringsportal på engelsk med videoforelæsninger samt via lærebog på dansk. Videre tilbydes jævnlig kontakt med undervisere for gennemgang af undervisningsmaterialet og mulighed for at stille spørgsmål. Der er ingen mødepligt for teorien.

Praksis: Basal håndtering og procedurer på rotter og mus. Praktiske øvelser foregår over 2 dage. Dato for øvelser aftales med underviser efter tilmelding. 

Eksamen: Mundtlig eksamen, ca. 15 minutter. Eksamensspørgsmål udleveres ved kursusstart. Ved eksamen trækkes via lotto 2 spørgsmål som skal besvares tilfredsstillende. Dato for eksamen aftales med kursusledelse efter tilmelding.   

Målgruppe

Tekniske udøvere af dyreforsøg.

Kurset er ikke åbent for studerende og akademisk personale. Disse henvises til kursus i funktion ABD

Sprog

Dansk og engelsk

Kursusleder

Dr. Klas Abelson, Professor, PhD
Afdeling for Eksperimentel Medicin, Københavns Universitet

Dr. Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, PhD, dyrlæge
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

Undervisere

Klas Abelson, Professor, PhD (kursusleder)
Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, ph.d. (kursusleder)
samt anden videnskablig personale, dyrlæger, dyrepassere og ph.d.-studerende, specialiseret indenfor forsøgsdyrsvidenskab.

Tidspunkt, varighed, sted

Kurset udbydes løbende under året. 

Pris

Pris for ansatte ved Københavns Universitet er 14.500 kr.
Pris for eksterne deltagere er 21.750 kr.

Prisen er inklusive kursusmateriale - herunder lærebog (hæftet/paperback udgave; ikke e-bog) - samt kaffe og te til de praktiske øvelser.  

Tilmelding

    Klik her for tilmelding.

    Nota bene: Kurset er kun for teknisk personale og ikke åbent for studerende og akademisk personale. Disse henvises til kursus i funktion ABD.

    Andet

    Kursusmateriale vil blive udleveret ved kursets start.