23 March 2017

AEM can unfortunately no longer offer the possibility of hosting the individual GMO breeding licenses

The Danish law requires a license for breeding of genetically modified animals.

Until now, AEM has been able to offer the possibility for a scientist to fulfil this requirement by the addition of an extension to Jann Hau’s main GMO breeding license. This was possible through the use of the username and password belonging to Jann Hau.

However, the Inspectorate has implemented a new electronic application system (AIRD). This system includes the use of “nemID” (personal or institutional digital signature system) instead of username-password.

Because of this, AEM can unfortunately no longer offer the possibility of hosting the individual GMO breeding licenses.

For new GMO strains, scientists must apply for GMO breeding licenses by the use of their personal nemID. This procedure is in effect now.

For GMO strains bred under Jann Hau’s GMO breeding license we call your attention to the fact that the license expires next year, on June 6, 2018.

The present extensions made by individual scientists are valid until this date, but a new application must be made before the expiration date by the scientist using personal nemID.

Below, please find the relevant text to enter in the part of the application concerning responsible persons:

Den ansvarlige for kompetencerne hos pasningspersonalet

Nedenstående person har ansvaret for at sikre, at personer, der ansættes til at passe og pleje forsøgsdyrene, ved ansættelsen opfylder én eller flere af de i § 58, stk. 1, anførte uddannelser i bekendtgørelse nr. 12 af 7. januar 2016 om dyreforsøg.

 • Navn: Jann Hau
 • Email: jhau@sund.ku.dk
 • Telefon: 28 75 73 63

Tilsynsførende forsøgsdyrsveterinær

Navn på den dyrlæge eller anden kompetent person, der er tilknyttet institutionen eller virksomheden med henblik på at rådgive om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd.

 • Navn: Dyrlægerne ved Afdeling for Eksperimentel Medicin
 • Email: Emed-vet@sund.ku.dk
 • Telefon: Grete Østergaard 28 75 73 76

Den ansvarlige for dyrenes pasning og tilsynet med dyrenes velfærd

Nedenstående person er ansvarlig for at drage omsorg for, at forsøgsdyrene behandles forsvarligt, og at smerte, lidelse, angst og varigt mén begrænses mest muligt. Pågældende skal endvidere sikre, at alle konstaterede mangler eller uundgåelig smerte, lidelser, angst eller varigt mén afhjælpes hurtigst muligt.

 • Navn: Jann Hau
 • Email: jhau@sund.ku.dk
 • Telefon: 28 75 73 63

Den ansvarlige for kompetencerne hos de personer, der deltager ved forsøgene

 • Navn: (ansøger)
 • Email: (ansøger@)
 • Telefon: (ansøger)